In de media & publicaties

Graag delen wij branche gerelateerde berichten om de kennis te vergroten onder geinteresseerden binnen de branche. Op deze pagina vindt u persberichten over onderzoeken welke in het publieke domein zijn beland maar ook andere artikelen en presentaties die de moeite waard zijn. Bij de meeste van deze onderzoeken waren wij op enigerlei wijze betrokken.

 

Forensisch onderzoek

Bovenschen Consultancy heeft in opdracht van woningstichting Laurentius te Breda samen met Integis BV in de periode 2012/2103 forensisch onderzoek verricht Daarover verschenen in de media o.a. de volgende berichten.

 

Corporatie Governance Fraude

Een handboek van Deloitte waarin een praktische aanpak gepresenteerd wordt om fraude en de daarmee gepaard gaande schade te voorkomen, te onderzoeken en te redresseren

 

Tussen regels en gedrag

Het handboek integriteitbeleid voor woningcorporaties geschreven door VTW en Aedes

 

Fraudezaak

Bovenschen Consultancy heeft in opdracht van de bestuurder a.i. van VitaalWonen, als adviseur, meerdere detailonderzoeken uitgevoerd naar vermeende onregelmatigheden die mede hebben geleid tot het opstarten van juridische procedures’

 
Integriteit bij huurdersbelangenvereniging

Bovenschen Consultancy heeft als lid van bemiddelingscommissie advies uitgebracht over een integriteitkwestie. Klik voor het artikel in het maandblad “woonbondig” van de Woonbond

 

Regelmatig toplieden corporaties in opspraak

De afgelopen jaren kwamen diverse corporaties in opspraak door affaires. Een overzicht van enkele van de belangrijkste zaken.

 

 

© 2014 Bovenschen Consultancy               Privacyverklaring               Algemene Voorwaarden            Erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vergunning POB 1265

FOLLOW US:

  • LinkedIn Classic