Onze werkwijze

Wij hebben een brede en langdurige (praktijk) ervaring bij woningcorporaties, de (lokale-) overheid en bouw gerelateerde bedrijven.

 

Wij gaan voor een pragmatische aanpak en voor kwaliteit. Onze werkwijze is resultaat- en doelgericht. Wij kunnen door de opgebouwde kennis en ervaring in de afgelopen 38 jaar efficiënt en effectief te werk gaan. Daarnaast zijn wij door onze kennis van processen in staat zeer zelfstandig te werk te gaan.

 

Afhankelijk van de aard en de omvang van het onderzoek werken wij, zo nodig, samen met andere gerenommeerde (forensische-) onderzoek-/accountantsbureaus, bureaus risicomanagement en advocatenkantoren. Wanneer wordt samengewerkt met andere partners is dit altijd in overleg met de opdrachtgever.

 

Wat vinden wij belangrijk in onze aanpak

 

Wij spelen in op de vraag van de markt om de opgebouwde en brede kennis en ervaring op het terrein van wonen, woningcorporaties, belangenverstrengeling, integriteit, vastgoed en woonfraude te delen.

Wij realiseren ons dat dit terrein van onderzoek, fraude en belangenverstrengeling voor de meeste opdrachtgevers onbekend gebied is. Wij hechten er daarom aan duidelijk te communiceren en u op de juiste wijze te ondersteunen en adviseren bij het maken van een keuze. Ons doel is onze relaties/opdrachtgevers op de bovenvermelde terreinen te versterken.

 

Hoe pakken wij het aan

 

U heeft een vraag of een integriteitsprobleem

  • Samen met de opdrachtgever wordt tijdens het intakegesprek geprobeerd inzicht te krijgen in het probleem/signaal. Daarna vindt een korte analyse plaats.

  • Wij geven u, op basis van de verkregen informatie en analyse, een helder advies over de eventuele mogelijkheden. Dit kan leiden tot een advies dat bijdraagt tot een oplossing en/of tot het instellen een nader (forensisch-) onderzoek.

  • U ontvangt een vrijblijvende offerte met een plan van aanpak met daarbij een heldere doelstelling.

  • U ontvangt concrete informatie over de (geschatte) duur, het tijdstip en de begrote kosten van het advies en/of het onderzoek. U bent daar als opdrachtgever nauw bij betrokken.

  • In het plan van aanpak is, naast de doelstelling van het onderzoek, informatie opgenomen over het informeren van betrokkene(n), de procedure van hoor- en wederhoor, alsmede in welke fases de (concept-) rapportage wordt besproken.

  • Als de opdracht wordt verstrekt, vindt zo nodig periodieke afstemming plaats met de opdrachtgever en zo nodig wordt de doelstelling van het onderzoek bijgesteld.

  • Uiteindelijk ontvangt de opdrachtgever een heldere en definitieve rapportage, die voldoet aan de opdracht en de doelstelling.

  • Deze rapportage voldoet aan de gestelde vereisten en kan zo nodig worden gebruikt in een op te starten juridische procedure en/of het doen van aangifte.

 

Eigen verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, resultaatgericht, professionaliteit en zelfstandigheid zijn onze sleutelbegrippen.

© 2014 Bovenschen Consultancy               Privacyverklaring               Algemene Voorwaarden            Erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vergunning POB 1265

FOLLOW US:

  • LinkedIn Classic