Vastgoed

Onderzoek

 

De corporatiesector komt regelmatig minder positief in het nieuws. De sector heeft de afgelopen jaren door diverse incidenten ten onrechte een negatief imago gekregen. Daarbij ging het onder andere over onregelmatigheden bij de verwerving/aankoop van onroerend goed. In sommige gevallen was daarbij sprake van (vermeende) zelfverrijking.

 

Woningcorporaties kochten onder andere soms gronden met een agrarische bestemming waarop niet of op korte termijn niet gebouwd kon worden. Ook werden bestaande panden met een niet woonbestemming aangekocht.

 

In sommige gevallen was sprake van aankoop van gronden en/of onroerend goed (ABC-transactie) met een niet verklaarbaar prijsverschil. Mede door de slechte economische situatie moesten woningcorporaties vastgoed en gronden afwaarderen. Dit ging ten koste van het maatschappelijk vermogen.

 

Frans Bovenschen heeft de afgelopen 33 jaar veel onderzoek verricht naar (opmerkelijke-) vastgoedtransacties. Daarbij is veel kennis en ervaring opgebouwd met het doen van (forensisch) onderzoek en analyse van vastgoeddossiers waarbij sprake was van (vermeende) onregelmatigheden.

 

Advies

 

Woningcorporaties kochten in het verleden soms onroerend goed waarbij niet altijd duidelijk was wat daartoe de aanleiding was. Ook was er regelmatig onduidelijkheid over de gevolgde interne procedures. Bestuurders en/of interne toezichthouders (RvC/RvT) van nu eisen inzicht en duidelijkheid over mogelijke twijfelachtige vastgoeddossiers.

 

Bovenschen Consultancy helpt u hierbij. In overleg met de opdrachtgever inventariseren en analyseren wij de vastgoeddossiers. Het resultaat is een duidelijk advies en een heldere rapportage.

 

Training

 

Wij hebben ervaren dat sommige managers in de (semi-) publieke sector (corporaties) zich niet altijd prettig voelen in gesprekken over (vastgoed-) projecten. Dit kwam soms omdat de verstrekte informatie in niet alle gevallen volledig was om een goede afweging te maken. Tevens was er wel eens onduidelijkheid over mogelijke risico’s of (vermeende-) belangenverstrengeling.

 

Wij verzorgen zonodig trainingen op maat waarbij aan de hand van reële casussen en een discussie handvatten worden aangereikt die de risico’s voor de opdrachtgever (kunnen) beperken.

 

© 2014 Bovenschen Consultancy               Privacyverklaring               Algemene Voorwaarden            Erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vergunning POB 1265

FOLLOW US:

  • LinkedIn Classic